Jeugdhulp en mensenwerk is geen kinderspel. Wanneer een jeugdzorg medewerker valt onder Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) dan laat hij of zij aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat hij of zij ervaring, kennis en vaardigheden heeft om goede hulp, begeleiding en ondersteuning te bieden, ook in complexere situaties. Zodoende wordt voldaan aan kwaliteitseisen en aan de vakbekwaamheidsnormen.

Begeleiding is een vorm van ondersteuning die erop gericht is dat je allerlei dagelijkse handelingen zelf leert te doen of dat je hierbij hulp krijgt. De hulpverlener neemt de handelingen niet over. In sommige gevallen kan de hulpverlener zichzelf overbodig maken en kun je het daarna helemaal zelf. In andere gevallen wordt duidelijk dat een structurelere beperking vraagt om meer continue begeleiding en ondersteuning.

Voorbeelden van begeleiding zijn: huiswerkbegeleiding, opvoedondersteuning, ouderbegeleiding, ambulante gezinsondersteuning.