Als je niet tevreden bent over je behandeling is het belangrijk dit te bespreken. Een ontevreden gevoel is voor alle betrokkenen niet prettig en niet de bedoeling. Misschien had je toch andere verwachtingen van de behandeling of van ons of heb je op enig moment het gevoel dat de behandeling in een impasse terecht is gekomen. Ik hoop dat je dit dan met ons zult bespreken, juist omdat dit veel kan opleveren.

De Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) is op 1 januari 2016 in werking getreden. Doel van deze wet is het borgen van goede zorg en het versterken van de positie van patiënten. We zijn allebei mensen en geen robots en er kunnen verschillen van inzicht of mening ontstaan. Mochten wij er samen toch niet uitkomen, dan is door de beroepsvereniging voorzien in een klachtenregeling. In eerste instantie wordt geprobeerd via een bemiddelaar tot een oplossing te komen of nog mooier dat we er samen uitkomen.

Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de NVGzP. Je kunt je met klachten over de praktijk, de behandeling of behandelaar terecht bij de eigenaar van de praktijk of bij de klachtenfunctionaris van de NVGzP, te bereiken via: klachten@nvgzp.nl. Klik op de afbeelding voor meer informatie en om meer te lezen over deze klachtenregeling.

Overige interessante info over klachten en geschillen:

  • Er zijn nog andere mogelijkheden om werk te maken van jouw klacht of om daarbij ondersteuning te krijgen. De klachtenfunctionaris kan je daarover meer informatie geven. Je kunt ook navraag doen bij de Patiëntenfederatie Nederland, Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht, T. 030 297 0303 of bij het Landelijk Meldpunt Zorg, uitsluitend via internet www.zorgklacht.nl.
  • Ben je het niet eens met de uitkomst van de klachtafhandeling dan kun je je zaak voorleggen aan een geschillencommissie. Deze commissie onderzoekt en beoordeelt jouw klacht waarbij beide partijen worden gehoord. De hulpverlener moet zich houden aan de uitkomst van deze geschilprocedure. Lees meer.
  • De eerste stap is het bespreken en / of indienen van je klacht. Dat kan door een mail te sturen aan de onafhankelijk klachtenfunctionaris, Piet de Boer via het mailadres: klachten@nvgzp.nl. Hij neemt dan binnen 2 werkdagen contact met je op. Vind je het lastig om de klacht goed te omschrijven of je wilt liever eerst overleggen, dan kun je ook eerst bellen met de klachtenfunctionaris. Deze gegevens staan in de klachtenregeling NVGzP.

Maar zoals gezegd: voorkomen is beter dan genezen en een klacht oplossen doen we graag samen, snel en in harmonie. Schroom niet om uw feedback of klacht met ons te delen, wij schrikken daar niet van en staan er open voor.