We kiezen ervoor om geen complete opsomming te maken van klachten of problemen waarvoor je terecht kunt bij ons. Wij vinden dat ieder onderwerp bespreekbaar is en er geen drempel mag ontstaan doordat wat jou bezig houdt toevallig niet in het rijtje staat. Vaak zullen we ook eerst moeten onderzoeken wat er precies aan de hand is. We moeten jou eerst beter leren kennen voordat we precies weten of en wat er aan de hand is en hoe we dat dan noemen.

Klachten en problemen zien er voor iedereen anders uit, dus we zullen goed moeten kijken op welke manier dit bij jou hoort. We hechten meer aan een totaalbeeld. We kunnen onderzoek doen naar onder andere je sterke en zwakkere kanten, je persoonlijkheid, hoe je denkt en voelt, je intelligentie enz.. Voel je vooral welkom als je jezelf beter wilt leren kennen. We kunnen goed uitzoeken wat er aan de hand is, waarom iets minder goed lukt bij jou en jou helpen om te verduidelijken wat je precies wilt leren. We doen dit aan de hand van bijvoorbeeld screening, gesprekken met jou en anderen, jou in het echt zien en jou langere tijd in het echt meemaken, het invullen van vragenlijsten. We ronden altijd af met een gesprek waarin we de resultaten met jou delen. En we zetten dit op papier zodat je het ook nog terug kan lezen.