Interim / ZZP

Op 1 juni 2019 ben ik, Vincent Nijland, gestart met mijn eerste opdracht als ZZP’er in de zorg. Het was al een langer gekoesterde wens om meer autonoom mijn professie uit te oefenen en op eigen benen te staan als ondernemende gedragswetenschapper. Inmiddels ben ik gestart met een tweede uitdagende opdracht. De doorloop van relatief korte opdrachten verrijkt mijn werk en ik zal dit blijven doen naast het verder doorontwikkelen van EQuipmens. Sinds de inschrijving in de kamer van koophandel merk ik dat verschillende instellingen en recruiters de weg weten te vinden en interessante opdrachten aanbieden. Blijf dat doen!

Supervisie

Ben je in opleiding tot GZ-psycholoog dan kun je bij mij terecht voor supervisie, zowel voor behandeling als voor diagnostiek. Ik werk graag met talentvolle, lerende professionals. De supervisie kan individueel, maar ook met een of meer collega’s tegelijk plaatsvinden. Het kan via beeldbellen en / of face2face. Tijdstip en frequentie van de supervisie is natuurlijk in overleg. Richtlijn: de kosten voor supervisie zijn 95 euro per sessie van 50 minuten. In overleg kunnen we ook dubbele sessies plannen. De kosten voor groepssupervisie zijn 85 euro per sessie per deelnemer. Groepssupervisiesessies zijn altijd dubbele sessies. Ook als je niet in de GZ-opleiding deelneemt, is supervisie mogelijk. Kosten, doelen en afspraken zijn dan in onderlinge afstemming.

Coaching

Naast een vorm van psychotherapie of cognitieve gedragstherapie bied ik ook de mogelijkheid voor (kinder)coachingsgesprekken. Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Coaching kan voor kinderen, jeugdigen, jongvolwassenen en volwassenen een zeer effectieve manier zijn om cognitieve en mentale winst uit de gesprekken te halen. De kennis en kunde van een GZ-opgeleide professional krijg je er als het ware bij, coaching met een gouden rand noemen we dat. Coaching wordt in principe niet vergoed, er is immers geen sprake van een classificatie of diagnose. Mogelijk kun je wel vergoeding krijgen, hier kunnen wij je over informeren. De kosten van coaching zijn 85 euro per gesprek van 50 minuten.

Intercollegiaal overleg

Als collega weet ik dat het erg prettig kan zijn om eens met een andere collega te kunnen overleggen over een behandeling. Dit kan zijn omdat er veel gebeurt in het contact met je cliënt/patiënt en het prettig is hierover te kunnen reflecteren op een moment dat het jou uitkomt, omdat je twijfelt over de indicatie of het verloop van de behandeling. Als je alleen werkt en / of iemand zoekt die met een frisse blik meedenkt, dan ben ik er voor je. Ook voor intern begeleiders, leerkrachten, paramedici, kindercoaches, sporttrainers, enzovoorts, staat de deur altijd open en is de lijn vrij om eens te bellen. De kosten van intercollegiaal overleg zijn 25 euro per 15 minuten. Het eerste kwartier is kosteloos. Overlegmomenten worden op maat afgesproken.

Consultatie, training en advies

Bij de praktijk kun je terecht voor consultatie op het gebied van onder meer (vermoeden van) een licht verstandelijke beperking, opvoedproblematiek, wanneer er moeilijkheden zijn in het functioneren van een team of bij signalen van deviant en delinquent gedrag. Consultatie kan geboden worden op casusniveau (eenmalig of meerdere malen gedurende een behandeltraject) of bijvoorbeeld als een workshop of klinische les verzorgd worden. Met relatief veel ervaring in het onderwijs en nog meer affiniteit in het lesgeven an sich, lukt het goed om waardevolle leermomenten te creëren. Als professional met meerdere jaren ervaring hecht ik er ook waarde aan om deze kennis te delen. EQuipmens verzorgt inspirerende en interactieve trainingen gericht op diverse thema’s binnen de ggz. Ook het schrijven van artikelen voor een vakblad, een interviewgesprek aangaan of meeschrijven aan een boek, er is veel mogelijk. Graag denk ik op maat mee en creëren we nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden. Hiervoor kun je contact opnemen met de praktijk.

Pro Deo

Pro Deo (Latijn voor: 'voor God') is de aanduiding voor diensten die gratis worden verricht. De uitdrukking vindt haar oorsprong in de opvatting dat goede werken voor de armen die door hen niet betaald kunnen worden, uiteindelijk door God zullen worden beloond. We kennen allemaal de Pro Deo advocaat. Bij EQuipmens willen we voorzien in kennis, kunde, behandeling en ondersteuning in die gevallen wanneer dit niet door betrokkene zelf betaald kan worden. Het aantal Pro Deo trajecten is gelimiteerd tot maximaal 2 per kalenderjaar.

(Pro Justitia) rapporteur

Dhr. Nijland heeft vele malen adviezen geschreven voor het ministerie van Justitie. Dit was in het kader van het al dan niet verlengen van een PIJ-maatregel (een plaatsing in een justitiële jeugdinrichting). Deze interesse krijgt een vervolg en vanaf Oktober 2020 zal dhr. Nijland deelnemen aan de opleiding tot NRGD geregistreerde rapporteur bij het NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie). Mocht u andere vragen hebben rondom het opstellen van een betrouwbaar en objectief gedragswetenschappelijk rapport, zoals een persoonlijkheidsverslag naar aanleiding van een assessment, dan horen we dit graag.